Po nehode s vodičom s ukrajinskou ŠPZ? Kto preplatí škodu?

V prípade, že škodu spôsobí občan z Ukrajiny, je potrebné, aby poškodený písomne nahlásil škodu Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP). Škoda sa bude riešiť z PZP vinníka a nie z havarijného poistenia.

Škody na území Slovenskej republiky, ktoré spôsobia do 31.3.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov.     

K nahláseniu je potrebné doložiť tieto doklady: záznam o dopravnej nehode (riadne vypísaný a musí byť podpísaný ), foto-dokumentácia, iné doklady ( technický preukaz (TP), vodičky preukaz (VP), doklad o emisnej a technickej kontrole (EK,TK), prípadne záznam z polície. Všetky tieto dokumenty poškodený pošle mailom na adresu: skp@skp.sk , prípadne poštou na adresu: Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava 29.

Tlačivo pre nahlásenie a detailné informácie sú uvedené  na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP): https://www.skp.sk/#xl_xr_page_tlacivanastiahnutie

Je potrebné hlásiť škodu, aj keď máme havarijne poistenie?

Áno, lebo účastníkom nehody bolo vozidlo so zahraničnou ŠPZ. V prípade, že vodič poškodeného vozidla má aj havarijne poistenie, odporúčame škodu riešiť cez havarijne poistenie. Je to aj z dôvodu rýchlejšej likvidácie a cez SKP si poisťovňa bude následne škodu refundovať.

 Doklady sa dokladajú totožné ako pri škode z PZP  – Záznam o dopravnej nehode, veľký technický preukaz, vodičský preukaz vodiča, EK,TK, foto-dokumentácia a prípadne záznam z polície.

Niekto sa môže rozhodnúť, že utečencov odvezie  vlastným autom a stane sa nešťastná udalosť. Preberá vodič zodpovednosť za celú posádku?

Áno, vodič auta preberá zodpovednosť za celú posádku.  Platí to nielen v prípade, že veziete svojich známych, rodinu či kolegov z práce, ale vo všeobecnosti, ak sa rozhodnete urobiť dobrý skutok a odviezť kohokoľvek.  V prípade škody na majetku a následne aj na zdraví. Pri hlásení poistnej udalosti je potrebné uviesť aj poškodenie na zdraví akými sú napr.  úraz hlavy, zlomenina končatín, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie. Finančné odškodnenie škôd na zdraví sú hradené z PZP vinníka, tak isto ako škody na majetku. Je to súčasť otázok pri hlásení poistnej udalosti, preto pamätajte aj na škody spôsobené na zdraví.

 Nezabúdajte aj na dodržiavanie termínov!

Vinník dopravnej nehody vždy hlási škodu vo svojej poisťovni do 15 dni a poškodený do poisťovne vinníka do 15 dní od poistnej udalosti vzniknutej  na území SR a do 30 dní vzniknutej v zahraničí. Dôležité je kontaktovať asistenčnú službu či infolinku poisťovne a pracovníci vás už budú inštruovať. Dnes totiž poisťovne umožňujú nahlásiť škodu telefonicky alebo online. Nevyhnutnosťou je dodržať časové limity na nahlásenie poistnej udalosti, doložiť všetky potrebné dokumenty a komunikovať s poisťovňou aj s finančným konzultantom, ktorý poistenie s Vami dojednal.

Jana Ivaničová – Produktová manažérka Broker Consulting, a.s., pre neživotné poistenie

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
podľa výberu

Súvisiace články

Na čo si dávať pozor pri poistení, ak máte inštalovanú FOTOVOLTIKU?

Každý sa snaží šetriť energiu, túži mať lacnejší ohrev vody, v lete využívať klimatizáciu a hlavne platiť čo najmenej za elektrinu. K dispozícii máme slnečné žiarenie, ktoré spôsobuje oteplenie zemegule, ale vieme ho využiť aj na výrobu elektrickej elektriny prostredníctvom solárnej technológie-fotovoltiky.

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Kúpa nehnuteľnosti alebo prenájom?

Je lepšie si nehnuteľnosť kúpiť alebo bývať v prenájme? Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a prenájmom je jedným z najdôležitejších krokov, ktorými sa mnohí ľudia stretávajú pri hľadaní svojho domova. Je to dilema, ktorá zahŕňa nielen finančné, emocionálne, ale aj praktické úvahy. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, a voľba závisí od individuálnych okolností a cieľov daného človeka. Preto je potrebné zvážiť viacero faktorov, výhody, ale aj nevýhody prenájmu či vlastníctva a zohľadniť nielen svoju finančnú situáciu, ale aj svoj životný štýl a dlhodobé ciele.

Legislatívne zmeny v hypotékach od 01.01.2024.

NRSR schválila návrh Vlády Slovenskej republiky z 29.11.2023, jednalo sa o úpravu zákona v oblasti pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií. Tento návrh vstúpil do platnosti od 1. januára 2024.

Buďme v kontakte

Vyplňte, ako sa s Vami spojíme, napíšte nám správu alebo otázku a my vám odpovieme tak skoro, ako to len bude možné.

Dynamický tím Jakub Žovinec, Roman Capák, Erik Novisedlák